İnşaat İşleri

İnşaat İşleri

İnşaat sözcüğü, yapı tasarımı sanatı olan mimarlıktan farklı olarak, akla gelen her türlü yapım sürecini anlatır. İlkçağlarda, doğada bulu­nan gereçleri kullanarak basit korunaklar oluşturma biçiminde başlayan yapı işleri, gü­nümüzde karmaşık bir sanayiye dönüşmüştür. Bugün kullanılan gereçlerin çoğu, fabrikalar­da üretilmekte, bazı bölümleri ise daha inşaat alanına gelmeden birleştirilmektedir. Ev ve apartman gibi konutlar, işyerleri, hastane, okul gibi yapılar, fabrikalar, barajlar, sulama kanalları, elektrik santralları, demiryolları, karayolları, köprüler, limanlar ve havaliman­larının yapımı inşaat sanayisi alanına girer. Bu kadar geniş bir alanı kapsayan inşaat sanayisi, kaçınılmaz olarak çağımızda ekono­minin en önemli dallarından biri durumunda­dır. Demir, çelik, çimento, ahşap, cam, kab­lo, boru gibi gereçleri üreten değişik sanayile­rin üretim miktarları da büyük ölçüde inşaat sanayisinin gereksinimlerine göre belirlenir. Bu nedenle inşaat sanayisi ekonomide "anah­tar" kesim olarak nitelenir.Firmamız Altaş Hafriyat olarak İnşaat İşlerinde Deneyimli Kadrosu İle Arzu Ettiğiniz Hizmeti Vermektedir.

İnşaat İşleri
İnşaat İşleri